Fasáda je vonkajšia stena budovy. Je perforovaná okennými, dvernými a vetracími otvormi. Ďalej môže byť členená horizontálne a vertikálne. Riešenie fasády môže byť nielen pomocou vystupujúcej štruktúry ale aj pomocou kompozície z farieb. Fasádu nahadzujú a technologicky spracovávajú tzv. fasádnici, teda majstri na fasádu a zateplenie. Niekedy sa stretávame aj s názvom zatepľovači, čo je špecifikácia len pre zatepľovaciu časť prác na fasáde stavby.
Fasádnici musia vedieť:
  • čítať stavebné výkresy
  • posudzovať pripravenosť podkladu
  • vypočítavať spotrebu materiálu
  • pripravovať stavebné materiály
  • v prípade požiadavky zatepľovať
  • používať strojné zariadenia na nahadzovanie fasády
Odborné vedomosti a zručnosti:
  • ovládanie stavebných materiálov, ich druhov, vlastnosti a spôsoby použitia
  • ovládanie postupov montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
  • vykonávanie zateľovania a jeho povrchových úprav, vrátane farebných náterov