Maliar vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb a náterov. Je veľakrát nazývaný aj natierač.

Na výkon tohto zamestnania sa požaduje preukaz na práce vo výškach, v prípade práce nad voľnou hĺbkou za použitia špeciálnej horolezeckej techniky tiež.

Odborné vedomosti sú znalosťou:

 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v stavebníctve
 • lakovníckych a natieračských náterových hmôt a ďalších prostriedkov
 • metód prípravy a organizácie pracoviska
 • nakladania s odpadmi a recykláciou stavebných materiálov
 • natieračských a maliarskych farieb a ďalších prostriedkov
 • pracovného náradia, pomôcok a drobných mechanizácií na maľby a nátery
 • stavebných konštrukcií, povrchov stien, spôsobov kotvenia a upevnenia, upevňovacích materiálov
 • stavebných materiálov, ich druhov, vlastností a spôsobov použitia
 • technológií fasádnických, štukatérskych a kašérskych prác
 • technológií lakovníckych a natieračských prác
 • technológií maliarskych prác
 • výškových prác
 • zásady tvorby farebných odtieňov, farebného riešenia
 • stavebných a technických výkresov
 • technických noriem a predpisov v stavebníctve

Reagujte na pracovnú ponuku