Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– Dohadovať stretnutia a obhliadky nových zákazok s klientmi
– Zodpovednosť za logistiku a organizácia prác v spolupráci s project managerom
– Vedenie administratívnej časti práce, mailová komunikácia, telefonická komunikácia, práca s CRM
– Zodpovednosť za podpisovanie objednávok a projektových zmlúv s klientmi
– Kontrola realizovaných prác v stanovených termínoch
– Plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov v spolupráci s project managerom
– Zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu
– Zasielanie cenových dopytov potenciálnym realizátorom
– Hľadanie nových realizátorov
– Vypracovávanie týždenných a mesačných reportov
– Spolupracovanie pri preberaní stavebných diel
– Spolupráca so všetkými kolegami vo firme
– Podieľanie sa na tvorbe procesov firmy

Reagujte na pracovnú ponuku