Predaj a dovoz materiálu

Spokojnosť klienta je pre spoločnosť najlepšou vizitkou. Aby sme k spokojnosti prispeli ešte viac, zahrnuli sme do nášho portfólia služieb predaj stavebného materiálu a samozrejme  aj jeho dovoz na Vami určené miesto.