Omietky

Omietky sú jednou zo záverečných úprav stien v interiéroch ale aj v exteriéroch. Správny výber omietky môže zvýšiť pozitívne vlastnosti muriva, čím minimalizuje závady a zvyšuje životnosť stavby. Po zhodnotení týchto parametrov je vyplývajúce šetrenie nákladov a času na opravy. Omietky plnia nie len funkciu vylepšovania vzhľadu stavby ale aj vytvárajú určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Na rôzne povrchy sú vhodné rôzne typy omietok.