Vnútorná mikroklíma je jedným z hlavných činiteľov, ktoré ovplyvňujú kvalitu bývania. Pre príjemné bývanie je nutné dodržať niekoľko zásad ako napríklad zabezpečenie dostatočného prísunu čerstvého vzduchu, eliminovanie koncentrácie škodlivín vo vzduchu, udržovanie vhodnej teploty priestoru aj s jej rozložením, zvolenie vhodného spôsob distribúcie tepla a minimalizovanie možnosti prievanu. Všetky faktory pôsobia nie len na príjemnú mikroklímu v miestnosti, ale aj na financie, ktoré musíte do bývania investovať. Ak, sa hneď pri realizácii zameriate na správne zateplenie vnútorných stien Vášho domu, dosiahnete ideálne výsledky nie len pri vnútornej mikroklíme ale aj ušetríte na nákladoch za vykurovanie.

Správne zateplenie môžete zabezpečiť veľmi jednoducho pomocou sadrokartónových predsadených stien. Hlavnou časťou sadrokartónových konštrukcií sú sadrokartónové dosky. Sadrokartónové dosky sú vyrobené zo sadry a špeciálneho vysokopevnostného kartónu. Môžu mať rôzne úpravy podľa umiestnenia v dome a to do vlhka alebo za účelom dosiahnutia vyššej požiarnej odolnosti konštrukcie. Používanie sadrokartónových dosiek v interiéri nie len urýchľuje výstavbu ale aj zlepšuje vlastnosti murovaných stien. Tým sa zvyšuje kvalita bývania a reguluje sa vlhkosť v interiéri, čím je omnoho jednoduchšie vykurovanie priestoru a udržanie príjemnej a zdravej mikroklímy v dome.

Okrem predsadených sadrokartónových stien a priečok môžete využiť sadrokartón aj na strop, teda vytvoriť efektívny a dizajnový podhľad. Väčšinou sa znižuje strop podhľadom, aby bolo možné viesť kabeláž, tzv. inštalačné vedenie, v medzi priestore bez zbytočných zásahov do muriva. Zároveň stropné podhľady uzatvárajú spodnú časť strechy, zvyšujú požiarnu odolnosť, ale aj akustické vlastnosti stropných konštrukcií.

Najčastejšie je problémom v rodinných domoch udržateľnosť tepla a to najmä v zimných mesiacoch. Pre sadrokartón správnej kvality nie je žiaden problém teplo v miestnosti udržať, čo priamom súvisí v vyššie uvedenou mikroklímou v dome a správnou izoláciou. Hlavným kritériom je, aby tepelná izolácia zabezpečovala nie len tepelnú ale aj zvukovú izoláciu. Musí byť stabilná pri zmene teplôt, prievzdušná a zdravotne nezávadná. Možností je dnes už veľa, preto je vhodné, keď sa môžete poradiť s odborníkmi a postup si dopredu nastaviť. Pri izolácii domu musíte počítať na začiatku s o niečo vyššou počiatočnou investíciou, ktorá Vám ale zaručí úsporu nákladov po celú dobu životnosti Vášho domu.